The Nordic Radio Amateur Union

NRAU - Baltic

NRAU Baltic 2009 Results

NRAU-Baltic Contest 2009

Official Final Results

 

30th Aug 2009

 

NRAU-BALTIC-CW Single Operator

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. LY6A          58/104 162  109/202 311   37/ 58  95  29 545  

  2. OH8X          74/ 88 162  140/171 311   44/ 50  94  29 234  OH2UA

  3. YL1S          47/110 157   92/214 306   30/ 61  91  27 846  YL2PP

  4. ES5TV         57/110 167  107/206 313   34/ 54  88  27 544  

  5. LY7M          52/ 98 150  104/189 293   33/ 53  86  25 198  

  6. YL9W          48/ 97 145   86/182 268   35/ 56  91  24 388  

  7. YL2GD         55/ 90 145  102/171 273   35/ 54  89  24 297  

  8. YL2PJ         35/111 146   65/217 282   26/ 60  86  24 252  

  9. OH6M          66/ 83 149  117/159 276   36/ 47  83  22 908  OH6LBW

 10. LY2T          41/102 143   74/196 270   28/ 56  84  22 680  

 11. YL2KO         55/ 87 142  103/166 269   37/ 47  84  22 596  

 12. LY3BN         50/ 95 145   94/185 279   31/ 48  79  22 041  

 13. YL7A          50/ 85 135   95/167 262   31/ 50  81  21 222  

 14. YL1ZO         40/ 96 136   77/181 258   28/ 54  82  21 156  YL2GQT

 15. YL3FT         53/ 75 128  101/142 243   38/ 49  87  21 141  YL3FT

 16. LY2F          43/ 93 136   82/177 259   32/ 49  81  20 979  

 17. OH6RX         50/ 87 137   98/164 262   32/ 47  79  20 698  

 18. YL8M          40/ 93 133   79/178 257   28/ 52  80  20 560  YL2KL

 19. YL2SM         44/ 93 137   84/178 262   31/ 47  78  20 436  

 20. OG7X          61/ 73 134  115/141 256   38/ 40  78  19 968  OG7X

 21. OG2U          42/ 89 131   82/170 252   27/ 51  78  19 656  OH6EI

 22. LY2FN         29/102 131   53/195 248   22/ 56  78  19 344  

 23. LY2MM         37/ 88 125   73/166 239   31/ 49  80  19 120  

 24. OH2BU         51/ 77 128   92/144 236   34/ 47  81  19 116  

 25. SE5E          39/ 86 125   76/169 245   28/ 48  76  18 620  

 26. LY9Y          43/ 85 128   80/161 241   30/ 47  77  18 557  LY9Y

 27. ES2DJ         43/ 76 119   82/148 230   29/ 51  80  18 400  ES2DJ

 28. OH2XX         49/ 79 128   95/152 247   30/ 44  74  18 278  

 29. ES2MC         35/ 90 125   70/167 237   25/ 51  76  18 012  SM0MPV

 30. OH6GAW        54/ 70 124  105/137 242   33/ 41  74  17 908  OH6GAW

   . SM5IMO        41/ 82 123   79/163 242   28/ 46  74  17 908  SM5IMO

 32. LY1CM         32/ 90 122   60/172 232   22/ 55  77  17 864  

 33. YL5M          25/ 96 121   50/189 239   17/ 56  73  17 447  YL2UZ

 34. YL5T          32/ 86 118   64/164 228   24/ 52  76  17 328  YL3DQ

 35. LY2J          40/ 82 122   73/156 229   27/ 48  75  17 175  

 36. LY9A          19/101 120   35/195 230   15/ 54  69  15 870  

 37. SM4F          35/ 81 116   64/156 220   25/ 47  72  15 840  SM4DHF

 38. LY2GV         16/119 135   30/196 226   11/ 58  69  15 594  

 39. SM5INC        40/ 80 120   74/149 223   28/ 40  68  15 164  

 40. OH7JR         38/ 74 112   72/144 216   26/ 44  70  15 120  

 41. LY4CW         33/ 80 113   66/155 221   24/ 44  68  15 028  

 42. LY2GW         27/ 88 115   51/171 222   19/ 48  67  14 874  LY2GW

 43. SM7N          38/ 75 113   73/146 219   25/ 42  67  14 673  SM7NDX

 44. LY4L          30/ 79 109   59/156 215   23/ 45  68  14 620  

 45. LY2CO         14/102 116   28/192 220   12/ 51  63  13 860  

 46. LY2OO         26/ 81 107   51/154 205   19/ 48  67  13 735  

 47. YL3DX         22/ 84 106   43/167 210   17/ 48  65  13 650  

 48. YL2BJ         33/ 73 106   64/142 206   26/ 40  66  13 596  

 49. LY1CT         27/ 82 109   52/157 209   20/ 45  65  13 585  

 50. YL2PA         34/ 73 107   62/142 204   24/ 42  66  13 464  

 51. LA2AB         41/ 59 100   78/116 194   28/ 41  69  13 386  LA6GF

 52. ES1A          40/ 61 101   75/117 192   27/ 41  68  13 056  ES1GE, ES1AJ

 53. SA1A          16/ 85 101   32/165 197   12/ 53  65  12 805  SM1TDE

 54. YL3GFX        13/ 87 100   24/171 195   11/ 54  65  12 675  

 55. YL2GP         16/ 89 105   31/172 203   12/ 50  62  12 586  

 56. LY3CW         41/ 55  96   77/104 181   30/ 38  68  12 308  LY3CW

 57. YL2CV         25/ 70  95   48/137 185   22/ 42  64  11 840  

 58. LY2KZ         42/ 53  95   79/103 182   27/ 37  64  11 648  

 59. ES4NG         25/ 77 102   45/140 185   18/ 42  60  11 100  ES4NG

 60. OH4AB         26/ 78 104   52/146 198   16/ 40  56  11 088  OH4MFA

 61. LY2VA         37/ 60  97   68/117 185   22/ 37  59  10 915  LY2VA

   . YL2TQ         11/ 84  95   22/163 185   10/ 49  59  10 915  

 63. YL2DZ         24/ 82 106   46/138 184   15/ 44  59  10 856  

 64. LY1C          30/ 70 100   52/133 185   19/ 39  58  10 730  

 65. ES5RY         20/ 78  98   35/144 179   16/ 43  59  10 561  

 66. OH5NE         41/ 52  93   72/ 96 168   27/ 32  59   9 912  OH5NE

 67. OH2VZ         28/ 55  83   55/107 162   22/ 36  58   9 396  OH2VZ

   . SA5N          27/ 61  88   50/112 162   20/ 38  58   9 396  SM5NBE

 69. LY4G          20/ 69  89   38/132 170   14/ 41  55   9 350  LY4G

 70. OH7JT         27/ 56  83   52/112 164   19/ 38  57   9 348  

 71. ES5EP         23/ 58  81   45/116 161   19/ 39  58   9 338  

 72. YL5W           0/ 94  94    0/182 182    0/ 51  51   9 282  

 73. ES1AN         24/ 73  97   43/135 178   13/ 39  52   9 256  

 74. SM5QU         26/ 57  83   50/107 157   19/ 38  57   8 949  

 75. SM5J          20/ 63  83   40/123 163   13/ 41  54   8 802  SM5PHU

 76. SM6BSK        37/ 44  81   74/ 88 162   23/ 31  54   8 748  

 77. ES1OX         24/ 66  90   40/119 159   14/ 40  54   8 586  

 78. ES3RF         21/ 66  87   36/125 161   12/ 41  53   8 533  ES3RF

 79. YL2CQ         15/ 67  82   30/127 157   13/ 41  54   8 478  

 80. ES3CC          9/ 80  89   16/146 162    6/ 43  49   7 938  ES3CC

   . SE2T          47/ 31  78   86/ 61 147   28/ 26  54   7 938  

 82. LY2BKT        24/ 57  81   45/110 155   17/ 34  51   7 905  LY2BKT

 83. YL2EM         15/ 65  80   26/122 148   12/ 41  53   7 844  

 84. OZ5RM         29/ 48  77   57/ 89 146   17/ 36  53   7 738  OZ5RM

 85. YL2TD         18/ 64  82   32/125 157   11/ 36  47   7 379  

 86. LY3QA         22/ 56  78   40/107 147   15/ 35  50   7 350  LY3QA

   . SA6W          11/ 65  76   22/125 147   10/ 40  50   7 350  SM6PVB

 88. YL2SW         19/ 55  74   37/102 139   17/ 35  52   7 228  

 89. YL3AD         15/ 60  75   28/115 143   12/ 38  50   7 150  

 90. OZ7RQ          9/ 64  73   16/117 133    8/ 42  50   6 650  OZ7RQ

 91. LY3CY         21/ 49  70   41/ 96 137   14/ 30  44   6 028  LY3CY

 92. SM0Q          15/ 52  67   30/102 132    9/ 36  45   5 940  SM0OGQ

 93. OI3V          28/ 46  74   46/ 82 128   16/ 30  46   5 888  

 94. OH3MC         21/ 48  69   38/ 90 128   12/ 33  45   5 760  Harri

 95. LY3B           0/ 72  72    0/137 137    0/ 41  41   5 617  LY3B

 96. SI7T          23/ 35  58   46/ 70 116   20/ 28  48   5 568  SM7LZQ

 97. ES1RA         27/ 59  86   37/ 93 130   12/ 30  42   5 460  ES1RA

 98. YL2HK          3/ 72  75    4/131 135    2/ 38  40   5 400  

 99. LA6DW         19/ 44  63   37/ 84 121   13/ 30  43   5 203  

100. OH2LNH        23/ 37  60   45/ 69 114   16/ 28  44   5 016  OH2LNH

101. SM7ATL        15/ 46  61   26/ 85 111   12/ 32  44   4 884  

102. LY1000NX      13/ 54  67   21/ 97 118    7/ 34  41   4 838  

103. YL2IP          9/ 49  58   17/ 96 113    9/ 32  41   4 633  

104. LA9BM         16/ 44  60   26/ 75 101   11/ 32  43   4 343  

105. ES2NF         25/ 38  63   42/ 62 104   16/ 25  41   4 264  

106. OH6OS         19/ 36  55   35/ 70 105   14/ 26  40   4 200  OH6OS

107. YL2CR          5/ 53  58   10/ 96 106    4/ 33  37   3 922  

108. OH0RJ          8/ 51  59   15/ 85 100    6/ 30  36   3 600  

109. YL2NN         10/ 40  50   17/ 80  97    8/ 29  37   3 589  

110. SM5AHD        14/ 40  54   26/ 68  94   11/ 27  38   3 572  

111. ES2DW         11/ 43  54   21/ 73  94    7/ 26  33   3 102  

112. LA4EJ          9/ 33  42   18/ 63  81    9/ 25  34   2 754  

113. ES3RY          6/ 39  45   12/ 71  83    5/ 27  32   2 656  

114. OH8UL         22/ 27  49   40/ 36  76   15/ 14  29   2 204  

115. OZ7EA          9/ 24  33   15/ 45  60    7/ 18  25   1 500  ELIN

116. ES4OJ          0/ 40  40    0/ 69  69    0/ 21  21   1 449  

117. ES5QA          9/ 19  28   18/ 38  56    9/ 14  23   1 288  ES5QA

118. YL2CP          0/ 35  35    0/ 64  64    0/ 20  20   1 280  

119. SM6X           5/ 41  46    5/ 51  56    3/ 19  22   1 232  SM6CLU

120. LY2TS          0/ 24  24    0/ 48  48    0/ 21  21   1 008  

121. 7S5Q           0/ 24  24    0/ 46  46    0/ 20  20     920  SM5COP

122. ES1AO          0/ 29  29    0/ 50  50    0/ 18  18     900  

123. LY5W          25/  0  25   47/  0  47   17/  0  17     799  

124. YL2II          8/ 14  22   14/ 28  42    6/  8  14     588  

125. YL2HC          0/ 25  25    0/ 44  44    0/ 12  12     528  YL2HC

126. OH3DP         17/  0  17   33/  0  33   10/  0  10     330  

127. OZ4QX          1/ 13  14    0/ 22  22    0/ 11  11     242  

128. ES5EX          0/ 18  18    0/ 16  16    0/  8   8     128  ES5EX

129. ES7ABD/2       7/  0   7   14/  0  14    6/  0   6      84  ES7ABD/2

130. LA8TIA         0/ 12  12    0/ 12  12    0/  6   6      72  LA8TIA

131. SM5JAB         0/  8   8    0/ 11  11    0/  6   6      66  MICKE

132. OH6GFI         0/  3   3    0/  6   6    0/  3   3      18  OH6GFI

133. ES2JL          0/  0   0    0/  0   0    0/  0   0       1  

     ES5NC         Checklog

     LY1G          Checklog

     OH6ZH         Checklog

     SK2T          Checklog

 

------------------------------------------------------------------------

NRAU BALTIC SSB

 

Single Operator SSB

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. ES5TV         69/128 197  132/242 374   49/ 67 116  43 384  

  2. ES2MC         58/132 190  107/254 361   38/ 69 107  38 627 

  3. OH2BH         76/100 176  145/187 332   49/ 57 106  35 192  

  4. YL2GD         69/106 175  130/205 335   47/ 56 103  34 505  

  5. OG7X          72/104 176  137/198 335   51/ 51 102  34 170  OG7X

  6. ES5RW         72/100 172  137/192 329   49/ 54 103  33 887  

  7. SE5E          83/ 83 166  161/151 312   55/ 51 106  33 072  

  8. YL2KO         59/109 168  113/203 316   44/ 54  98  30 968  

  9. OH8X          91/ 85 176  168/151 319   47/ 48  95  30 305  OH2UA

 10. OH8L          82/ 76 158  158/145 303   49/ 50  99  29 997  OH8LQ

 11. OH6RX         80/ 81 161  150/151 301   49/ 50  99  29 799  

 12. OZ7X          95/ 64 159  182/115 297   52/ 44  96  28 512  OZ5KF

 13. YL9W          49/113 162   91/206 297   33/ 61  94  27 918  

 14. OH2BU         68/ 97 165  121/172 293   41/ 54  95  27 835  

 15. YL8M          52/ 99 151  102/190 292   41/ 53  94  27 448  YL2KL

 16. YL7A          59/ 88 147  113/171 284   42/ 51  93  26 412  

 17. ES1QD         46/120 166   82/222 304   29/ 56  85  25 840  

 18. OH6M          82/ 67 149  149/126 275   45/ 42  87  23 925  OH6LBW

 19. YL2SM         35/107 142   67/208 275   28/ 57  85  23 375  

 20. OH1NX         60/ 76 136  119/143 262   43/ 46  89  23 318  OH1NX

 21. ES2DJ         54/ 85 139  105/161 266   39/ 48  87  23 142  ES2DJ

 22. SK2AT         86/ 55 141  162/110 272   47/ 38  85  23 120  SM2LIY

 23. LY7M          42/105 147   80/198 278   31/ 51  82  22 796  

 24. LY3BN         56/ 90 146  108/170 278   37/ 44  81  22 518  

 25. YL2BJ         42/ 95 137   83/185 268   34/ 50  84  22 512  

 26. LY6A          56/ 90 146  104/173 277   35/ 45  80  22 160  

 27. LY9Y          45/ 92 137   84/170 254   32/ 51  83  21 082  LY9Y

 28. SM4F          63/ 64 127  119/127 246   39/ 45  84  20 664  SM4DHF

 29. LY5W          62/ 72 134  115/132 247   38/ 45  83  20 501  

 30. LY2CO         28/108 136   54/210 264   19/ 56  75  19 800  

 31. YL3FT         51/ 72 123  101/140 241   36/ 46  82  19 762  YL3FT

 32. LY4CW         42/ 91 133   83/176 259   27/ 49  76  19 684  

 33. LY2GV         44/ 86 130   82/166 248   30/ 46  76  18 848  

 34. LY2T          43/ 83 126   85/161 246   31/ 45  76  18 696  

 35. YL2PJ         37/ 86 123   71/166 237   30/ 47  77  18 249  

 36. ES8TJM        29/100 129   55/190 245   24/ 50  74  18 130  

 37. LY9A          27/101 128   53/195 248   20/ 51  71  17 608  

 38. YL1ZO         42/ 80 122   79/150 229   30/ 45  75  17 175  YL2GQT

 39. OH5NE         45/ 73 118   85/138 223   30/ 47  77  17 171  OH5NE

 40. YL1S          30/ 87 117   60/169 229   24/ 50  74  16 946  YL2PP

 41. OG2U          49/ 74 123   92/138 230   30/ 43  73  16 790  OH6EI

 42. LY4BR         22/ 96 118   39/186 225   14/ 54  68  15 300  LY4BR

 43. ES4NG         42/ 72 114   76/136 212   28/ 43  71  15 052  ES4NG

 44. SA5N          38/ 65 103   72/124 196   27/ 48  75  14 700  SM5NBE

 45. YL2GP         29/ 83 112   58/160 218   20/ 47  67  14 606  

 46. ES5RY         36/ 70 106   69/133 202   29/ 40  69  13 938  

 47. SM5INC        38/ 62 100   72/119 191   27/ 44  71  13 561  

 48. LY2MM         48/ 57 105   94/109 203   31/ 35  66  13 398  

 49. YL2SW         16/ 94 110   32/174 206   12/ 50  62  12 772  

 50. ES1LS         30/ 70 100   58/133 191   23/ 41  64  12 224  

 51. LY1CT         37/ 63 100   69/120 189   26/ 36  62  11 718  

 52. LA9BM         65/ 34  99  127/ 51 178   40/ 23  63  11 214  

 53. YL5W           0/107 107    0/207 207    0/ 52  52  10 764  

 54. LY1G          29/ 67  96   53/121 174   21/ 38  59  10 266  

 55. 8S0C          33/ 49  82   63/ 91 154   25/ 36  61   9 394  SM0MPV

 56. YL2CR         12/ 75  87   19/147 166   10/ 45  55   9 130  

 57. LY3S          19/ 78  97   34/143 177   14/ 37  51   9 027  LY3S

 58. LY3CW         30/ 55  85   53/104 157   21/ 35  56   8 792  LY3CW

 59. LY4G          25/ 66  91   43/124 167   16/ 35  51   8 517  LY4G

 60. LY2J          12/ 74  86   22/140 162   10/ 42  52   8 424  

 61. ES6RMR        12/ 69  81   22/133 155   11/ 42  53   8 215  

 62. ES1A          35/ 45  80   68/ 83 151   26/ 27  53   8 003  ES1GE, ES1AJ

   . YL2PA         21/ 63  84   37/114 151   15/ 38  53   8 003  

 64. YL2TD         26/ 56  82   50/103 153   19/ 33  52   7 956  

 65. ES7GM          0/100 100    0/165 165    0/ 48  48   7 920  

 66. YL2KF          9/ 68  77   18/134 152    7/ 42  49   7 448  

 67. SM5AHD        28/ 44  72   55/ 82 137   22/ 32  54   7 398  

 68. LY2TS          0/ 85  85    0/166 166    0/ 43  43   7 138  

 69. SK7OA         45/ 27  72   85/ 49 134   34/ 19  53   7 102  SG7A

 70. LY3CY         25/ 48  73   49/ 95 144   18/ 28  46   6 624  LY3CY

 71. OH0RJ         37/ 38  75   68/ 68 136   25/ 23  48   6 528  

 72. LY2BOK         0/ 83  83    0/159 159    0/ 40  40   6 360  

 73. SM5QU         26/ 42  68   50/ 79 129   19/ 30  49   6 321  

 74. YL2II         24/ 48  72   45/ 83 128   19/ 29  48   6 144  

 75. YL3AD         15/ 56  71   24/105 129   11/ 35  46   5 934  

 76. LY2VA         22/ 48  70   43/ 89 132   16/ 28  44   5 808  LY2VA

 77. SA2Z          46/ 21  67   82/ 41 123   30/ 17  47   5 781  SM2YPZ

 78. ES2NF         24/ 45  69   41/ 84 125   18/ 28  46   5 750  

 79. YL5M          20/ 45  65   39/ 86 125   16/ 29  45   5 625  YL2UZ

 80. LY4Q           0/ 71  71    0/140 140    0/ 40  40   5 600  LY4Q

 81. YL1XN         17/ 52  69   29/ 96 125   11/ 30  41   5 125  ELVIS RIBENS

 82. LY2KZ         33/ 26  59   64/ 48 112   25/ 20  45   5 040  

 83. OZ2PBS        33/ 27  60   66/ 42 108   27/ 19  46   4 968  

 84. YL2NN          9/ 53  62   18/ 98 116    9/ 33  42   4 872  

 85. ES2DW         14/ 48  62   27/ 90 117   11/ 29  40   4 680  

 86. OH3DP         25/ 31  56   44/ 61 105   19/ 23  42   4 410  

 87. SE5S          12/ 39  51   24/ 76 100   12/ 32  44   4 400  

 88. LY2A           0/ 67  67    0/122 122    0/ 36  36   4 392  

 89. LY2BKT        18/ 41  59   33/ 75 108   12/ 28  40   4 320  LY2BKT

 90. YL2JZ          0/ 62  62    0/120 120    0/ 35  35   4 200  

 91. ES5RIM         4/ 57  61    8/104 112    4/ 33  37   4 144  

 92. OZ7RQ         32/ 21  53   56/ 40  96   23/ 17  40   3 840  OZ7RQ

 93. ES3CC          3/ 56  59    5/104 109    2/ 33  35   3 815  ES3CC

 94. OZ4NA         28/ 22  50   54/ 41  95   24/ 16  40   3 800  

 95. YL5T           0/ 53  53    0/102 102    0/ 35  35   3 570  YL3DQ

 96. OH1TD          0/ 50  50    0/ 96  96    0/ 34  34   3 264  OH1TD

 97. YL1ZC          9/ 39  48   18/ 75  93    8/ 27  35   3 255  YL2GUP

 98. YL2IP          2/ 46  48    4/ 88  92    1/ 32  33   3 036  

 99. ES1OX          0/ 53  53    0/ 94  94    0/ 32  32   3 008  

100. OZ9HX         39/ 16  55   65/ 25  90   24/  8  32   2 880  OZ9HX

101. ES1TP/3        0/ 49  49    0/ 93  93    0/ 29  29   2 697  ES1PUMP

102. OH3JKV        17/ 28  45   32/ 53  85   13/ 18  31   2 635  OH3JKV

103. YL3GDR         0/ 42  42    0/ 80  80    0/ 30  30   2 400  

104. YL2GUV         0/ 41  41    0/ 77  77    0/ 31  31   2 387  

105. LA7TN         26/ 14  40   48/ 28  76   21/ 10  31   2 356  LA7TN

106. LY2B           1/ 49  50    0/ 84  84    0/ 28  28   2 352  

107. OH2MO         23/ 27  50   28/ 46  74   10/ 20  30   2 220  OH2MO

108. LY1C          13/ 32  45   25/ 60  85    9/ 17  26   2 210  

109. YL3GFX         0/ 43  43    0/ 79  79    0/ 26  26   2 054  

110. SG5W           0/ 38  38    0/ 72  72    0/ 28  28   2 016  SM5IMO

111. ES4OJ          4/ 36  40    5/ 64  69    3/ 25  28   1 932  

112. YL2UH         18/ 20  38   32/ 36  68   13/ 15  28   1 904  

113. LY2ND         21/ 19  40   31/ 32  63   13/ 14  27   1 701  

114. LY1DJ         25/ 11  36   45/ 20  65   19/  7  26   1 690  LY1DJ

115. ES2IPA        12/ 35  47   13/ 54  67    6/ 19  25   1 675  

116. LY4OO          0/ 35  35    0/ 68  68    0/ 24  24   1 632  LY4OO

117. ES5EC          7/ 27  34   12/ 45  57    6/ 19  25   1 425  ES5TF

   . SM3AF         14/ 22  36   24/ 33  57   10/ 15  25   1 425  

119. SM5OSZ        13/ 18  31   23/ 34  57   11/ 13  24   1 368  

120. ES1IP         10/ 22  32   19/ 43  62    6/ 16  22   1 364  

121. OZ1HYI        17/ 12  29   33/ 23  56   14/ 10  24   1 344  WILLY

122. OH3MC          0/ 30  30    0/ 58  58    0/ 21  21   1 218  Harri

123. LY2PY          0/ 31  31    0/ 59  59    0/ 20  20   1 180  JUOZAS KUCIA

124. LY1000NX       0/ 35  35    0/ 65  65    0/ 18  18   1 170  

125. LY3IV          0/ 29  29    0/ 53  53    0/ 22  22   1 166  Rolandas Sab

126. ES5EX          0/ 33  33    0/ 52  52    0/ 20  20   1 040  ES5EX

127. YL2NS         27/  0  27   52/  0  52   19/  0  19     988  

128. OZ7TTT        22/  6  28   37/ 10  47   15/  5  20     940  

129. OY9R          26/  0  26   49/  0  49   19/  0  19     931  OY9R

130. OH6GFI         3/ 21  24    6/ 41  47    3/ 16  19     893  OH6GFI

131. ES2THH        15/ 17  32   21/ 22  43    8/ 12  20     860  

132. LY1U           0/ 31  31    0/ 55  55    0/ 15  15     825  

133. OZ7EA         14/ 10  24   26/ 19  45   11/  7  18     810  ELIN

134. LY4L           9/ 12  21   18/ 23  41    9/  8  17     697  

135. OH3FMF         5/ 14  19   10/ 27  37    5/ 13  18     666  

136. YL2HC          0/ 26  26    0/ 42  42    0/ 15  15     630  YL2HC

137. ES0IC          0/ 17  17    0/ 32  32    0/ 11  11     352  

138. OH6ZH         14/  0  14   27/  0  27   12/  0  12     324  

139. SA7J          16/  0  16   25/  0  25   12/  0  12     300  SM7XGG

140. OH4LA          0/ 14  14    0/ 27  27    0/ 11  11     297  OH2BNH

141. ES1QX          3/ 12  15    6/ 20  26    3/  8  11     286  

142. LA6DW          9/  7  16   13/ 11  24    6/  4  10     240  

143. LY2BI         11/  0  11   20/  0  20   10/  0  10     200  

144. ES3BM          0/ 14  14    0/ 23  23    0/  7   7     161  

145. YL3BZ          0/ 10  10    0/ 14  14    0/  8   8     112  YL3DZ

146. SM7ATL         0/  9   9    0/ 15  15    0/  7   7     105  

147. LY2L           0/  0   0    0/  0   0    0/  0   0       1  

 

 

NRAU Country Competition

 

                       CW        SSB        Final

 Nr. Country           Points    Points     Score   Remarks

---- --------------   -------   -------   -------   ---------------

  1. YL - LATVIA       227894    248324    476218    10  10

  2. OH - FINLAND      193974    268502    462476    10  10

  3. LY - LITHUANIA    212503    203693    416196    10  10

  4. ES - ESTONIA      134386    232439    366825    10  10

  5. SM - SWEDEN       130905    141113    272018    10  10

  6. OZ - DENMARK       16130     48025     64155     4   9

  7. LA - NORWAY        25758     13810     39568     5   3

 

FINAL RESULTS by Countries

 

 

SM - SWEDEN - CW         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. SE5E          39/ 86 125   76/169 245   28/ 48  76  18 620  

  2. SM5IMO        41/ 82 123   79/163 242   28/ 46  74  17 908  SM5IMO

  3. SM4F          35/ 81 116   64/156 220   25/ 47  72  15 840  SM4DHF

  4. SM5INC        40/ 80 120   74/149 223   28/ 40  68  15 164  

  5. SM7N          38/ 75 113   73/146 219   25/ 42  67  14 673  SM7NDX

  6. SA1A          16/ 85 101   32/165 197   12/ 53  65  12 805  SM1TDE

  7. SA5N          27/ 61  88   50/112 162   20/ 38  58   9 396  SM5NBE

  8. SM5QU         26/ 57  83   50/107 157   19/ 38  57   8 949  

  9. SM5J          20/ 63  83   40/123 163   13/ 41  54   8 802  SM5PHU

 10. SM6BSK        37/ 44  81   74/ 88 162   23/ 31  54   8 748  

 11. SE2T          47/ 31  78   86/ 61 147   28/ 26  54   7 938  

 12. SA6W          11/ 65  76   22/125 147   10/ 40  50   7 350  SM6PVB

 13. SM0Q          15/ 52  67   30/102 132    9/ 36  45   5 940  SM0OGQ

 14. SI7T          23/ 35  58   46/ 70 116   20/ 28  48   5 568  SM7LZQ

 15. SM7ATL        15/ 46  61   26/ 85 111   12/ 32  44   4 884  

 16. SM5AHD        14/ 40  54   26/ 68  94   11/ 27  38   3 572  

 17. SM6X           5/ 41  46    5/ 51  56    3/ 19  22   1 232  SM6CLU

 18. 7S5Q           0/ 24  24    0/ 46  46    0/ 20  20     920  SM5COP

 19. SM5JAB         0/  8   8    0/ 11  11    0/  6   6      66  MICKE

 

SM - SWEDEN - SSB         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. SE5E          83/ 83 166  161/151 312   55/ 51 106  33 072  

  2. SK2AT         86/ 55 141  162/110 272   47/ 38  85  23 120  SM2LIY

  3. SM4F          63/ 64 127  119/127 246   39/ 45  84  20 664  SM4DHF

  4. SA5N          38/ 65 103   72/124 196   27/ 48  75  14 700  SM5NBE

  5. SM5INC        38/ 62 100   72/119 191   27/ 44  71  13 561  

  6. 8S0C          33/ 49  82   63/ 91 154   25/ 36  61   9 394  SM0MPV

  7. SM5AHD        28/ 44  72   55/ 82 137   22/ 32  54   7 398  

  8. SK7OA         45/ 27  72   85/ 49 134   34/ 19  53   7 102  SG7A

  9. SM5QU         26/ 42  68   50/ 79 129   19/ 30  49   6 321  

 10. SA2Z          46/ 21  67   82/ 41 123   30/ 17  47   5 781  SM2YPZ

 11. SE5S          12/ 39  51   24/ 76 100   12/ 32  44   4 400  

 12. SG5W           0/ 38  38    0/ 72  72    0/ 28  28   2 016  SM5IMO

 13. SM3AF         14/ 22  36   24/ 33  57   10/ 15  25   1 425  

 14. SM5OSZ        13/ 18  31   23/ 34  57   11/ 13  24   1 368  

 15. SA7J          16/  0  16   25/  0  25   12/  0  12     300  SM7XGG

 16. SM7ATL         0/  9   9    0/ 15  15    0/  7   7     105  

 

SM - SWEDEN - MIXED

 

                  CW       SSB       Final

 Nr. Call         Points   Points    Score  Op.

---- ------------ ------   ------   ------  ------

  1. SE5E          18620    33072    51692 

  2. SM4F          15840    20664    36504  SM4DHF

  3. SM5INC        15164    13561    28725 

  4. SA5N           9396    14700    24096  SM5NBE

  5. SM5QU          8949     6321    15270 

  6. SM5AHD         3572     7398    10970 

  7. SM7ATL         4884      105     4989 

 

OH - FINLAND - CW         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. OH8X          74/ 88 162  140/171 311   44/ 50  94  29 234  OH2UA

  2. OH6M          66/ 83 149  117/159 276   36/ 47  83  22 908  OH6LBW

  3. OH6RX         50/ 87 137   98/164 262   32/ 47  79  20 698  

  4. OG7X          61/ 73 134  115/141 256   38/ 40  78  19 968  OG7X

  5. OG2U          42/ 89 131   82/170 252   27/ 51  78  19 656  OH6EI

  6. OH2BU         51/ 77 128   92/144 236   34/ 47  81  19 116  

  7. OH2XX         49/ 79 128   95/152 247   30/ 44  74  18 278  

  8. OH6GAW        54/ 70 124  105/137 242   33/ 41  74  17 908  OH6GAW

  9. OH7JR         38/ 74 112   72/144 216   26/ 44  70  15 120  

 10. OH4AB         26/ 78 104   52/146 198   16/ 40  56  11 088  OH4MFA

 11. OH5NE         41/ 52  93   72/ 96 168   27/ 32  59   9 912  OH5NE

 12. OH2VZ         28/ 55  83   55/107 162   22/ 36  58   9 396  OH2VZ

 13. OH7JT         27/ 56  83   52/112 164   19/ 38  57   9 348  

 14. OI3V          28/ 46  74   46/ 82 128   16/ 30  46   5 888  

 15. OH3MC         21/ 48  69   38/ 90 128   12/ 33  45   5 760  Harri

 16. OH2LNH        23/ 37  60   45/ 69 114   16/ 28  44   5 016  OH2LNH

 17. OH6OS         19/ 36  55   35/ 70 105   14/ 26  40   4 200  OH6OS

 18. OH0RJ          8/ 51  59   15/ 85 100    6/ 30  36   3 600  

 19. OH8UL         22/ 27  49   40/ 36  76   15/ 14  29   2 204  

 20. OH3DP         17/  0  17   33/  0  33   10/  0  10     330  

 21. OH6GFI         0/  3   3    0/  6   6    0/  3   3      18  OH6GFI

 

OH - FINLAND - SSB         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. OH2BH         76/100 176  145/187 332   49/ 57 106  35 192  

  2. OG7X          72/104 176  137/198 335   51/ 51 102  34 170  OG7X

  3. OH8X          91/ 85 176  168/151 319   47/ 48  95  30 305  OH2UA

  4. OH8L          82/ 76 158  158/145 303   49/ 50  99  29 997  OH8LQ

  5. OH6RX         80/ 81 161  150/151 301   49/ 50  99  29 799  

  6. OH2BU         68/ 97 165  121/172 293   41/ 54  95  27 835  

  7. OH6M          82/ 67 149  149/126 275   45/ 42  87  23 925  OH6LBW

  8. OH1NX         60/ 76 136  119/143 262   43/ 46  89  23 318  OH1NX

  9. OH5NE         45/ 73 118   85/138 223   30/ 47  77  17 171  OH5NE

 10. OG2U          49/ 74 123   92/138 230   30/ 43  73  16 790  OH6EI

 11. OH0RJ         37/ 38  75   68/ 68 136   25/ 23  48   6 528  

 12. OH3DP         25/ 31  56   44/ 61 105   19/ 23  42   4 410  

 13. OH1TD          0/ 50  50    0/ 96  96    0/ 34  34   3 264  OH1TD

 14. OH3JKV        17/ 28  45   32/ 53  85   13/ 18  31   2 635  OH3JKV

 15. OH2MO         23/ 27  50   28/ 46  74   10/ 20  30   2 220  OH2MO

 16. OH3MC          0/ 30  30    0/ 58  58    0/ 21  21   1 218  Harri

 17. OH6GFI         3/ 21  24    6/ 41  47    3/ 16  19     893  OH6GFI

 18. OH3FMF         5/ 14  19   10/ 27  37    5/ 13  18     666  

 19. OH6ZH         14/  0  14   27/  0  27   12/  0  12     324  

 20. OH4LA          0/ 14  14    0/ 27  27    0/ 11  11     297  OH2BNH

 

OH - FINLAND - MIXED

 

                  CW       SSB       Final

 Nr. Call         Points   Points    Score  Op.

---- ------------ ------   ------   ------  ------

  1. OH8X          29234    30305    59539  OH2UA

  2. OG7X          19968    34170    54138  OG7X

  3. OH6RX         20698    29799    50497 

  4. OH2BU         19116    27835    46951 

  5. OH6M          22908    23925    46833  OH6LBW

  6. OG2U          19656    16790    36446  OH6EI

  7. OH5NE          9912    17171    27083  OH5NE

  8. OH0RJ          3600     6528    10128 

  9. OH3MC          5760     1218     6978  Harri

 10. OH3DP           330     4410     4740 

 11. OH6GFI           18      893      911  OH6GFI

 

YL - LATVIA - CW         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. YL1S          47/110 157   92/214 306   30/ 61  91  27 846  YL2PP

  2. YL9W          48/ 97 145   86/182 268   35/ 56  91  24 388  

  3. YL2GD         55/ 90 145  102/171 273   35/ 54  89  24 297  

  4. YL2PJ         35/111 146   65/217 282   26/ 60  86  24 252  

  5. YL2KO         55/ 87 142  103/166 269   37/ 47  84  22 596  

  6. YL7A          50/ 85 135   95/167 262   31/ 50  81  21 222  

  7. YL1ZO         40/ 96 136   77/181 258   28/ 54  82  21 156  YL2GQT

  8. YL3FT         53/ 75 128  101/142 243   38/ 49  87  21 141  YL3FT

  9. YL8M          40/ 93 133   79/178 257   28/ 52  80  20 560  YL2KL

 10. YL2SM         44/ 93 137   84/178 262   31/ 47  78  20 436  

 11. YL5M          25/ 96 121   50/189 239   17/ 56  73  17 447  YL2UZ

 12. YL5T          32/ 86 118   64/164 228   24/ 52  76  17 328  YL3DQ

 13. YL3DX         22/ 84 106   43/167 210   17/ 48  65  13 650  

 14. YL2BJ         33/ 73 106   64/142 206   26/ 40  66  13 596  

 15. YL2PA         34/ 73 107   62/142 204   24/ 42  66  13 464  

 16. YL3GFX        13/ 87 100   24/171 195   11/ 54  65  12 675   

 17. YL2GP         16/ 89 105   31/172 203   12/ 50  62  12 586  

 18. YL2CV         25/ 70  95   48/137 185   22/ 42  64  11 840  

 19. YL2TQ         11/ 84  95   22/163 185   10/ 49  59  10 915  

 20. YL2DZ         24/ 82 106   46/138 184   15/ 44  59  10 856  

 21. YL5W           0/ 94  94    0/182 182    0/ 51  51   9 282  

 22. YL2CQ         15/ 67  82   30/127 157   13/ 41  54   8 478  

 23. YL2EM         15/ 65  80   26/122 148   12/ 41  53   7 844  

 24. YL2TD         18/ 64  82   32/125 157   11/ 36  47   7 379  

 25. YL2SW         19/ 55  74   37/102 139   17/ 35  52   7 228  

 26. YL3AD         15/ 60  75   28/115 143   12/ 38  50   7 150  

 27. YL2HK          3/ 72  75    4/131 135    2/ 38  40   5 400  

 28. YL2IP          9/ 49  58   17/ 96 113    9/ 32  41   4 633  

 29. YL2CR          5/ 53  58   10/ 96 106    4/ 33  37   3 922  

 30. YL2NN         10/ 40  50   17/ 80  97    8/ 29  37   3 589  

 31. YL2CP          0/ 35  35    0/ 64  64    0/ 20  20   1 280  

 32. YL2II          8/ 14  22   14/ 28  42    6/  8  14     588  

 33. YL2HC          0/ 25  25    0/ 44  44    0/ 12  12     528  YL2HC

 

YL - LATVIA - SSB         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. YL2GD         69/106 175  130/205 335   47/ 56 103  34 505  

  2. YL2KO         59/109 168  113/203 316   44/ 54  98  30 968  

  3. YL9W          49/113 162   91/206 297   33/ 61  94  27 918  

  4. YL8M          52/ 99 151  102/190 292   41/ 53  94  27 448  YL2KL

  5. YL7A          59/ 88 147  113/171 284   42/ 51  93  26 412  

  6. YL2SM         35/107 142   67/208 275   28/ 57  85  23 375  

  7. YL2BJ         42/ 95 137   83/185 268   34/ 50  84  22 512  

  8. YL3FT         51/ 72 123  101/140 241   36/ 46  82  19 762  YL3FT

  9. YL2PJ         37/ 86 123   71/166 237   30/ 47  77  18 249  

 10. YL1ZO         42/ 80 122   79/150 229   30/ 45  75  17 175  YL2GQT

 11. YL1S          30/ 87 117   60/169 229   24/ 50  74  16 946  YL2PP

 12. YL2GP         29/ 83 112   58/160 218   20/ 47  67  14 606  

 13. YL2SW         16/ 94 110   32/174 206   12/ 50  62  12 772  

 14. YL5W           0/107 107    0/207 207    0/ 52  52  10 764  

 15. YL2CR         12/ 75  87   19/147 166   10/ 45  55   9 130  

 16. YL2PA         21/ 63  84   37/114 151   15/ 38  53   8 003  

 17. YL2TD         26/ 56  82   50/103 153   19/ 33  52   7 956  

 18. YL2KF          9/ 68  77   18/134 152    7/ 42  49   7 448  

 19. YL2II         24/ 48  72   45/ 83 128   19/ 29  48   6 144  

 20. YL3AD         15/ 56  71   24/105 129   11/ 35  46   5 934  

 21. YL5M          20/ 45  65   39/ 86 125   16/ 29  45   5 625  YL2UZ

 22. YL1XN         17/ 52  69   29/ 96 125   11/ 30  41   5 125  ELVIS RIBENS

 23. YL2NN          9/ 53  62   18/ 98 116    9/ 33  42   4 872  

 24. YL2JZ          0/ 62  62    0/120 120    0/ 35  35   4 200  

 25. YL5T           0/ 53  53    0/102 102    0/ 35  35   3 570  YL3DQ

 26. YL1ZC          9/ 39  48   18/ 75  93    8/ 27  35   3 255  YL2GUP

 27. YL2IP          2/ 46  48    4/ 88  92    1/ 32  33   3 036  

 28. YL3GDR         0/ 42  42    0/ 80  80    0/ 30  30   2 400   

 29. YL2GUV         0/ 41  41    0/ 77  77    0/ 31  31   2 387  

 30. YL3GFX         0/ 43  43    0/ 79  79    0/ 26  26   2 054  

 31. YL2UH         18/ 20  38   32/ 36  68   13/ 15  28   1 904  

 32. YL2NS         27/  0  27   52/  0  52   19/  0  19     988  

 33. YL2HC          0/ 26  26    0/ 42  42    0/ 15  15     630  YL2HC

 34. YL3BZ          0/ 10  10    0/ 14  14    0/  8   8     112  YL3DZ

 

YL - LATVIA - MIXED

 

                  CW       SSB       Final

 Nr. Call         Points   Points    Score  Op.

---- ------------ ------   ------   ------  ------

  1. YL2GD         24297    34505    58802 

  2. YL2KO         22596    30968    53564 

  3. YL9W          24388    27918    52306 

  4. YL8M          20560    27448    48008  YL2KL

  5. YL7A          21222    26412    47634 

  6. YL1S          27846    16946    44792  YL2PP

  7. YL2SM         20436    23375    43811 

  8. YL2PJ         24252    18249    42501 

  9. YL3FT         21141    19762    40903  YL3FT

 10. YL1ZO         21156    17175    38331  YL2GQT

 11. YL2BJ         13596    22512    36108 

 12. YL2GP         12586    14606    27192 

 13. YL5M          17447     5625    23072  YL2UZ

 14. YL2PA         13464     8003    21467 

 15. YL5T          17328     3570    20898  YL3DQ

 16. YL5W           9282    10764    20046 

 17. YL2SW          7228    12772    20000 

 18. YL2TD          7379     7956    15335 

 19. YL3GFX        12675     2054    14729 

 20. YL3AD          7150     5934    13084 

 21. YL2CR          3922     9130    13052 

 22. YL2NN          3589     4872     8461 

 23. YL2IP          4633     3036     7669 

 24. YL2II           588     6144     6732 

 25. YL2HC           528      630     1158  YL2HC

 

LY - LITHUANIA - CW         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. LY6A          58/104 162  109/202 311   37/ 58  95  29 545  

  2. LY7M          52/ 98 150  104/189 293   33/ 53  86  25 198  

  3. LY2T          41/102 143   74/196 270   28/ 56  84  22 680  

  4. LY3BN         50/ 95 145   94/185 279   31/ 48  79  22 041  

  5. LY2F          43/ 93 136   82/177 259   32/ 49  81  20 979  

  6. LY2FN         29/102 131   53/195 248   22/ 56  78  19 344  

  7. LY2MM         37/ 88 125   73/166 239   31/ 49  80  19 120  

  8. LY9Y          43/ 85 128   80/161 241   30/ 47  77  18 557  LY9Y

  9. LY1CM         32/ 90 122   60/172 232   22/ 55  77  17 864  

 10. LY2J          40/ 82 122   73/156 229   27/ 48  75  17 175  

 11. LY9A          19/101 120   35/195 230   15/ 54  69  15 870  

 12. LY2GV         16/119 135   30/196 226   11/ 58  69  15 594  

 13. LY4CW         33/ 80 113   66/155 221   24/ 44  68  15 028  

 14. LY2GW         27/ 88 115   51/171 222   19/ 48  67  14 874  LY2GW

 15. LY4L          30/ 79 109   59/156 215   23/ 45  68  14 620  

 16. LY2CO         14/102 116   28/192 220   12/ 51  63  13 860  

 17. LY2OO         26/ 81 107   51/154 205   19/ 48  67  13 735  

 18. LY1CT         27/ 82 109   52/157 209   20/ 45  65  13 585  

 19. LY3CW         41/ 55  96   77/104 181   30/ 38  68  12 308  LY3CW

 20. LY2KZ         42/ 53  95   79/103 182   27/ 37  64  11 648  

 21. LY2VA         37/ 60  97   68/117 185   22/ 37  59  10 915  LY2VA

 22. LY1C          30/ 70 100   52/133 185   19/ 39  58  10 730  

 23. LY4G          20/ 69  89   38/132 170   14/ 41  55   9 350  LY4G

 24. LY2BKT        24/ 57  81   45/110 155   17/ 34  51   7 905  LY2BKT

 25. LY3QA         22/ 56  78   40/107 147   15/ 35  50   7 350  LY3QA

 26. LY3CY         21/ 49  70   41/ 96 137   14/ 30  44   6 028  LY3CY

 27. LY3B           0/ 72  72    0/137 137    0/ 41  41   5 617  LY3B

 28. LY1000NX      13/ 54  67   21/ 97 118    7/ 34  41   4 838  

 29. LY2TS          0/ 24  24    0/ 48  48    0/ 21  21   1 008  

 30. LY5W          25/  0  25   47/  0  47   17/  0  17     799  

 

LY - LITHUANIA - SSB         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. LY7M          42/105 147   80/198 278   31/ 51  82  22 796  

  2. LY3BN         56/ 90 146  108/170 278   37/ 44  81  22 518  

  3. LY6A          56/ 90 146  104/173 277   35/ 45  80  22 160  

  4. LY9Y          45/ 92 137   84/170 254   32/ 51  83  21 082  LY9Y

  5. LY5W          62/ 72 134  115/132 247   38/ 45  83  20 501  

  6. LY2CO         28/108 136   54/210 264   19/ 56  75  19 800  

  7. LY4CW         42/ 91 133   83/176 259   27/ 49  76  19 684  

  8. LY2GV         44/ 86 130   82/166 248   30/ 46  76  18 848  

  9. LY2T          43/ 83 126   85/161 246   31/ 45  76  18 696  

 10. LY9A          27/101 128   53/195 248   20/ 51  71  17 608  

 11. LY4BR         22/ 96 118   39/186 225   14/ 54  68  15 300  LY4BR

 12. LY2MM         48/ 57 105   94/109 203   31/ 35  66  13 398  

 13. LY1CT         37/ 63 100   69/120 189   26/ 36  62  11 718  

 14. LY1G          29/ 67  96   53/121 174   21/ 38  59  10 266  

 15. LY3S          19/ 78  97   34/143 177   14/ 37  51   9 027  LY3S

 16. LY3CW         30/ 55  85   53/104 157   21/ 35  56   8 792  LY3CW

 17. LY4G          25/ 66  91   43/124 167   16/ 35  51   8 517  LY4G

 18. LY2J          12/ 74  86   22/140 162   10/ 42  52   8 424  

 19. LY2TS          0/ 85  85    0/166 166    0/ 43  43   7 138  

 20. LY3CY         25/ 48  73   49/ 95 144   18/ 28  46   6 624  LY3CY

 21. LY2BOK         0/ 83  83    0/159 159    0/ 40  40   6 360  

 22. LY2VA         22/ 48  70   43/ 89 132   16/ 28  44   5 808  LY2VA

 23. LY4Q           0/ 71  71    0/140 140    0/ 40  40   5 600  LY4Q

 24. LY2KZ         33/ 26  59   64/ 48 112   25/ 20  45   5 040  

 25. LY2A           0/ 67  67    0/122 122    0/ 36  36   4 392  

 26. LY2BKT        18/ 41  59   33/ 75 108   12/ 28  40   4 320  LY2BKT

 27. LY2B           1/ 49  50    0/ 84  84    0/ 28  28   2 352  

 28. LY1C          13/ 32  45   25/ 60  85    9/ 17  26   2 210  

 29. LY2ND         21/ 19  40   31/ 32  63   13/ 14  27   1 701  

 30. LY1DJ         25/ 11  36   45/ 20  65   19/  7  26   1 690  LY1DJ

 31. LY4OO          0/ 35  35    0/ 68  68    0/ 24  24   1 632  LY4OO

 32. LY2PY          0/ 31  31    0/ 59  59    0/ 20  20   1 180  JUOZAS KUCIA

 33. LY1000NX       0/ 35  35    0/ 65  65    0/ 18  18   1 170  

 34. LY3IV          0/ 29  29    0/ 53  53    0/ 22  22   1 166  Rolandas Sab

 35. LY1U           0/ 31  31    0/ 55  55    0/ 15  15     825  

 36. LY4L           9/ 12  21   18/ 23  41    9/  8  17     697  

 37. LY2BI         11/  0  11   20/  0  20   10/  0  10     200  

 38. LY2L           0/  0   0    0/  0   0    0/  0   0       0  

 

LY - LITHUANIA - MIXED

 

                  CW       SSB       Final

 Nr. Call         Points   Points    Score  Op.

---- ------------ ------   ------   ------  ------

  1. LY6A          29545    22160    51705 

  2. LY7M          25198    22796    47994 

  3. LY3BN         22041    22518    44559 

  4. LY2T          22680    18696    41376 

  5. LY9Y          18557    21082    39639  LY9Y

  6. LY4CW         15028    19684    34712 

  7. LY2GV         15594    18848    34442 

  8. LY2CO         13860    19800    33660 

  9. LY9A          15870    17608    33478 

 10. LY2MM         19120    13398    32518 

 11. LY2J          17175     8424    25599 

 12. LY1CT         13585    11718    25303 

 13. LY5W            799    20501    21300 

 14. LY3CW         12308     8792    21100  LY3CW

 15. LY4G           9350     8517    17867  LY4G

 16. LY2VA         10915     5808    16723  LY2VA

 17. LY2KZ         11648     5040    16688 

 18. LY4L          14620      697    15317 

 19. LY1C          10730     2210    12940 

 20. LY3CY          6028     6624    12652  LY3CY

 21. LY2BKT         7905     4320    12225  LY2BKT

 22. LY2TS          1008     7138     8146 

 23. LY1000NX       4838     1170     6008 

 

ES - ESTONIA - CW         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. ES5TV         57/110 167  107/206 313   34/ 54  88  27 544  

  2. ES2DJ         43/ 76 119   82/148 230   29/ 51  80  18 400  ES2DJ

  3. ES2MC         35/ 90 125   70/167 237   25/ 51  76  18 012  SM0MPV

  4. ES1A          40/ 61 101   75/117 192   27/ 41  68  13 056  ES1GE, ES1AJ

  5. ES4NG         25/ 77 102   45/140 185   18/ 42  60  11 100  ES4NG

  6. ES5RY         20/ 78  98   35/144 179   16/ 43  59  10 561  

  7. ES5EP         23/ 58  81   45/116 161   19/ 39  58   9 338  

  8. ES1AN         24/ 73  97   43/135 178   13/ 39  52   9 256  

  9. ES1OX         24/ 66  90   40/119 159   14/ 40  54   8 586  

 10. ES3RF         21/ 66  87   36/125 161   12/ 41  53   8 533  ES3RF

 11. ES3CC          9/ 80  89   16/146 162    6/ 43  49   7 938  ES3CC

 12. ES1RA         27/ 59  86   37/ 93 130   12/ 30  42   5 460  ES1RA

 13. ES2NF         25/ 38  63   42/ 62 104   16/ 25  41   4 264  

 14. ES2DW         11/ 43  54   21/ 73  94    7/ 26  33   3 102  

 15. ES3RY          6/ 39  45   12/ 71  83    5/ 27  32   2 656  

 16. ES4OJ          0/ 40  40    0/ 69  69    0/ 21  21   1 449  

 17. ES5QA          9/ 19  28   18/ 38  56    9/ 14  23   1 288  ES5QA

 18. ES1AO          0/ 29  29    0/ 50  50    0/ 18  18     900  

 19. ES5EX          0/ 18  18    0/ 16  16    0/  8   8     128  ES5EX

 20. ES7ABD/2       7/  0   7   14/  0  14    6/  0   6      84  ES7ABD/2

 21. ES2JL          0/  0   0    0/  0   0    0/  0   0       0  

 

ES - ESTONIA - SSB         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. ES5TV         69/128 197  132/242 374   49/ 67 116  43 384  

  2. ES2MC         58/132 190  107/254 361   38/ 69 107  38 627  SM0MPV

  3. ES5RW         72/100 172  137/192 329   49/ 54 103  33 887  

  4. ES1QD         46/120 166   82/222 304   29/ 56  85  25 840  

  5. ES2DJ         54/ 85 139  105/161 266   39/ 48  87  23 142  ES2DJ

  6. ES8TJM        29/100 129   55/190 245   24/ 50  74  18 130  

  7. ES4NG         42/ 72 114   76/136 212   28/ 43  71  15 052  ES4NG

  8. ES5RY         36/ 70 106   69/133 202   29/ 40  69  13 938  

  9. ES1LS         30/ 70 100   58/133 191   23/ 41  64  12 224  

 10. ES6RMR        12/ 69  81   22/133 155   11/ 42  53   8 215  

 11. ES1A          35/ 45  80   68/ 83 151   26/ 27  53   8 003  ES1GE, ES1AJ

 12. ES7GM          0/100 100    0/165 165    0/ 48  48   7 920  

 13. ES2NF         24/ 45  69   41/ 84 125   18/ 28  46   5 750  

 14. ES2DW         14/ 48  62   27/ 90 117   11/ 29  40   4 680  

 15. ES5RIM         4/ 57  61    8/104 112    4/ 33  37   4 144  

 16. ES3CC          3/ 56  59    5/104 109    2/ 33  35   3 815  ES3CC

 17. ES1OX          0/ 53  53    0/ 94  94    0/ 32  32   3 008  

 18. ES1TP/3        0/ 49  49    0/ 93  93    0/ 29  29   2 697  ES1PUMP

 19. ES4OJ          4/ 36  40    5/ 64  69    3/ 25  28   1 932  

 20. ES2IPA        12/ 35  47   13/ 54  67    6/ 19  25   1 675  

 21. ES5EC          7/ 27  34   12/ 45  57    6/ 19  25   1 425  ES5TF

 22. ES1IP         10/ 22  32   19/ 43  62    6/ 16  22   1 364  

 23. ES5EX          0/ 33  33    0/ 52  52    0/ 20  20   1 040  ES5EX

 24. ES2THH        15/ 17  32   21/ 22  43    8/ 12  20     860  

 25. ES0IC          0/ 17  17    0/ 32  32    0/ 11  11     352  

 26. ES1QX          3/ 12  15    6/ 20  26    3/  8  11     286  

 27. ES3BM          0/ 14  14    0/ 23  23    0/  7   7     161  

 

ES - ESTONIA - MIXED

 

                  CW       SSB       Final

 Nr. Call         Points   Points    Score  Op.

---- ------------ ------   ------   ------  ------

  1. ES5TV         27544    43384    70928 

  2. ES2MC         18012    38627    56639  SM0MPV

  3. ES2DJ         18400    23142    41542  ES2DJ

  4. ES4NG         11100    15052    26152  ES4NG

  5. ES5RY         10561    13938    24499 

  6. ES1A          13056     8003    21059  ES1GE, ES1AJ

  7. ES3CC          7938     3815    11753  ES3CC

  8. ES1OX          8586     3008    11594 

  9. ES2NF          4264     5750    10014 

 10. ES2DW          3102     4680     7782 

 11. ES4OJ          1449     1932     3381 

 12. ES5EX           128     1040     1168  ES5EX

 

LA - NORWAY - CW         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. LA2AB         41/ 59 100   78/116 194   28/ 41  69  13 386  LA6GF

  2. LA6DW         19/ 44  63   37/ 84 121   13/ 30  43   5 203  

  3. LA9BM         16/ 44  60   26/ 75 101   11/ 32  43   4 343  

  4. LA4EJ          9/ 33  42   18/ 63  81    9/ 25  34   2 754  

  5. LA8TIA         0/ 12  12    0/ 12  12    0/  6   6      72  LA8TIA

 

LA - NORWAY - SSB         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. LA9BM         65/ 34  99  127/ 51 178   40/ 23  63  11 214  

  2. LA7TN         26/ 14  40   48/ 28  76   21/ 10  31   2 356  LA7TN

  3. LA6DW          9/  7  16   13/ 11  24    6/  4  10     240  

 

LA - NORWAY - MIXED

 

                  CW       SSB       Final

 Nr. Call         Points   Points    Score  Op.

---- ------------ ------   ------   ------  ------

  1. LA9BM          4343    11214    15557 

  2. LA6DW          5203      240     5443 

 

OZ - DENMARK - CW         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. OZ5RM         29/ 48  77   57/ 89 146   17/ 36  53   7 738  OZ5RM

  2. OZ7RQ          9/ 64  73   16/117 133    8/ 42  50   6 650  OZ7RQ

  3. OZ7EA          9/ 24  33   15/ 45  60    7/ 18  25   1 500  ELIN

  4. OZ4QX          1/ 13  14    0/ 22  22    0/ 11  11     242  

 

OZ - DENMARK - SSB         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

  1. OZ7X          95/ 64 159  182/115 297   52/ 44  96  28 512  OZ5KF

  2. OZ2PBS        33/ 27  60   66/ 42 108   27/ 19  46   4 968  

  3. OZ7RQ         32/ 21  53   56/ 40  96   23/ 17  40   3 840  OZ7RQ

  4. OZ4NA         28/ 22  50   54/ 41  95   24/ 16  40   3 800  

  5. OZ9HX         39/ 16  55   65/ 25  90   24/  8  32   2 880  OZ9HX

  6. OZ1HYI        17/ 12  29   33/ 23  56   14/ 10  24   1 344  WILLY

  7. OZ7TTT        22/  6  28   37/ 10  47   15/  5  20     940  

  8. OY9R          26/  0  26   49/  0  49   19/  0  19     931  OY9R

  9. OZ7EA         14/ 10  24   26/ 19  45   11/  7  18     810  ELIN

 

OZ - DENMARK - MIXED

 

                  CW       SSB       Final

 Nr. Call         Points   Points    Score  Op.

---- ------------ ------   ------   ------  ------

  1. OZ7RQ          6650     3840    10490  OZ7RQ

  2. OZ7EA          1500      810     2310  ELIN

 

TF - ICELAND - CW         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

 

TF - ICELAND - SSB         NRAU-Baltic Contest 2006

 

                   QSOs         QSO Points   Mults        Final

 Nr. Call          40/80  Tot   40/80  Tot   40/80  Tot   Score  Op.

---- ------------ ------- ---  ------- ---  ------- ---  ------  ------

 

TF - ICELAND - MIXED

 

                  CW       SSB       Final

 Nr. Call         Points   Points    Score  Op.

---- ------------ ------   ------   ------  ------

 

Login

For registered users only!

Founded in 1935

NRAU 2011 © 2020

All Rights Reserved