The Nordic Radio Amateur Union

NRAU - Baltic

Results of NRAU NAC 10m 2014


NRAU NAC 10m Aktivitetstest i 2014:


 

Klasse 1 Single Op:

Mixed LJ3RE, CW LJ3RE,

SSB LA1DSA,

FM LA1DSA,

RTTY LJ3RE,

DIGI LA1DSA,

QRP LA2NTA.


 

Klasse 2 Multi Op:

Mixed LA1T,

SSB LA1T,

FM, LA1COM,

DIGI LI1OTX.


 

 

Winner DX

 
1 LU7YWC #1 SA
2 EA3AYQ #1 EU
3 MM0XXW  
4 EA6ZS  
5 WH6LE #1 OC
6 SP5AUY  
7 DK7ZT  
8 PD8J  

Login

For registered users only!

Founded in 1935

NRAU 2011 © 2019

All Rights Reserved